Mercedes-Benz Entusiast

Mats Harrysson

Förslag

Tipsa gärna om förslag på utdelning av bidraget!

Klicka HÄR!


Stiftelsen Min stora dag

Operation Smile Sverige

Bris - Barnens Rätt i Samhället

Barncancerfonden

Från och med år 2017 är den frivilliga entréavgiften ändrad till en obligatorisk avgift på 50 kr per person. Gratis för barn under 12 år!

Här redovisar vi hur mycket pengar vi fått in på entréavgiften/bidraget vid besök i MB-ladan samt hur pengarna har fördelats. Vår vilja är att det ska gå till verksamhet som verkligen gör skillnad för barn. Bidraget kommer fördelas på olika sätt från år till år samt är självklart politiskt/religiöst obundet.

Förslag på barn i behov av stöd eller verksamhet som direkt riktar sig till barn som är i behov av hjälp mottages tacksamt!

Bidrag 2018

47345 kr blev summan som besökare under året erlagt som entréavgift. Hela summan är överförd till organisationen Operation Smile Sverige

Bidrag 2017

60 000kr - hela summan till Operation Smile Sverige

Bidrag 2016

34 800 - hela summan till Operation Smile Sverige

Bidrag 2015

34 000 - hela summan till Operation Smile Sverige

Bidrag 2014

 34 700 - hela summan till Operation Smile Sverige

Bidrag 2013

Totalt 32 300 kr
25 000 kr till Operation Smile Sverige

5 000 kr gick till presenter och presentkort på mat till svenska barnfamiljer med stort behov av hjälp. Fördelningen skedde med hjälp av familjecentralen samt socialtjänsten i Töreboda Kommun.

2 300 kr har vi sparat att använda till akut hjälp som något barn kan komma att behöva innan nästa års insamling är klar.

Bidrag 2012

26 900 kr - hela summan till Operation Smile Sverige

Bidrag 2011

25 000 kr fördelat på 10 000 kr till barncancerfonden, 10 000 till stiftelsen Min stora dag och 5000 kr till Operation Smile Sverige.

Bidrag 2010

20 000 kr: 10 000 kr till barncancerfonden och 10 000 kr till stiftelsen min stora dag (http://minstoradag.org/)

Bidrag 2009

15 000 kr: till BRIS (www.bris.se)

Bidrag 2008

12 000 kr:  Jan-Olof Lindquist, Kyrkoherde och medmänniska fördelade genom sitt stora kontaktnät bidraget till de mest behövande barnen i närområdet.